ក្រុមការងារ​ ICSO​ ប្រចាំ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ បាន​គាំទ្រ​កិច្ចប្រជុំ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ…

0 Comments

ក្រុមការងារ​ ICSO​ ប្រចាំ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ បាន​គាំទ្រ​កិច្ចប្រជុំ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្នង​ អញ្ចើញ​មក​ពី​ឃុំ​ក្រង់​តេះ​ ឃុំ​ប៊ូស្រា​ និង​ឃុំ​ពូ​ជ្រៃ​ ដោយមាន​អ្នកចូលរួម​សរុប​ចំនួន​ ៣១នាក់​ (ស្រ្តី​ ១៣នាក់​) ក្នុង​គោលបំណង​រួម​ ដើម្បី​ធ្វើ​ផែនការ​សកម្មភាព​ផលិតកម្ម​សហគមន៍​ នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ យេនឌ័រ​ និង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​។

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.